Thursday, May 31, 2012

Arang Srawung, Kaki-Kaki Mati NggantungBANYUMAS-Dadi menungsa kuwe ya apike sing padha akur karo tangga teparo,
apamaning kluargane. Aja seneng dhewekan, marakaken dadi nyalawadi ming tanggane.
Mbok angger sering srawung karo kluarga apa tangga dadi akeh batire, bener apa ora
sedulur?
Lha, sing medheni, nek arang srawung karo tangga apa kluarga, dadine padha ora ngerti
apa sing agi derasa, utawane ora teyeng degawa brayan lan kandhahan. Kaya sing dealami
ning Yasanom al Laman (80), sing umaeh nang Desa Kanding RT 02 RW 04 Kecamatan
Somagede, Kabupaten Banyumas kiye. Arang pisan srawung, ijig-ijig kaki Yasanom
ketemu wis mati nggantung, mbok nyalawadi pisan?
Dadi kaya kiye critane sedulur, dina Rebo (30/5) wingenane, tanggane Kaki Yasanom
kuwe sing jenengane Kadi (35) agi tes bali kang warunge antarane jam setengah sewelas
wengi. Anu wong wis wengi tur kesel pisan gole ngodhe nunggoni warung sedina med, ya si
Kadi kiye kepengen ngaso, kemlekar ning kamare.
Pas si Kadi agi arep ngliyep, dheweke lamat-lamat krungu ana suara ngrintih kang njaba
kamare, sing kayane asale sekang umaeh Kaki Yasanom nang sebelah kulon umaeh.
Krasa mandan maras, Kadi banjur metung ngumah lan niliki maring umahe Kaki
Yasanom.
Mbarang gutul nganah, si Kadi mandan gumun, soale lawang ngarepe ya ora dekunci.
Kadi mlebung umaeh Kaki Yasanom, niate agep niliki si kaki,  lha barang wis nang njero,
si Kadi gole njenggirat kaget ora eram. Soale, dheweke jan weruh dhewek, si Kaki
Yasanom kuwe wis nggantung, tapi bokonge esih tememplek ning risban, kambi gulune
kejiret tali kang sesetan pring.
Kadi gregah ngorong-ngorong nyeluki tanggane, kon padha nulungi si Kaki Yasanom kiye.
Tangga teparone ya padha nggrudug ming umaeh Kaki Yasanom. Kedadeyan kiye banjur
gageyan delapuraken maring Polsek Somagede, sing tekan ngonoh ora suwe bubar
delapuri.
Lha, mbarang depriksa akro pulisi lan bidan, kayane si Kaki Yasanom kiye matine ya jan
asli merga kendhat. Pulisi lan bidan teyeng ngomong kaya kuwe ya mergane nang awake
Kaki Yasanom kuwe ora nana sing tatu seliyane nang gulu bekas tali sing nggo kendhat
kuwe. Apamaning, sekang "Anu" ne ngetokaken mani, tapi ilate ora mele.
Mulane kuwe sedulur, dadi womjg urip nang dunya kuwe ya sing padha srawung karo kluarga, apa tangga teparo. Dadine nek duwe masalah ora dependhem dhewek. Jajal nek kedadeyane kaya Kaki Yasanom kiye, mbok dadi penasaran? Ora ngerti apa sing derasa, malah milih kendhat, gawe geger wong sekampung. (eww)

Easy Way to Download

No comments:

Post a Comment