Thursday, May 3, 2012

Selipan Suwung Nggamplung, Beras Karo Tengah Ton Deusung

BANYUMAS-Sedulur, nek duwe bandha kuwe aja gemampang, apamaning bandhane kaya beras sing mesthi kanggo nggawe ning wong akeh. Kudu dejagani temenanan, aja detinggal ngasi suwung nggamplung, nek ora kepengen ngajog kaya ceritane si Kasno kiye. Dadi kaya kiye ceritane sedulur. Si Kasno, sing umaeh ning aring Desa Klapasawit RT 01 RW 02 Kecamatan Purwojati, Banyumas kiye pancen wis kondhang ning tangga teparone duwe selipan beras utawane juragan beras. Lha, dina Selasa tanggal 1 Mei wingenane, antarane jam sepuluh wengi, Kasno karo pegawene nembe bae rampung gole nyelip pari kon dadi beras. Anu wis kesel pisan ndean, kasno karo pegawene banjur nutup selipane trus kliyus bali bae, dadi sing arane selipan kuwe detinggal suwung nggamplung. Ngesuk esuke, gasik uput-uput si Kasno kuwe wis mangkat maring selipane. Niate sih agep adol beras sing wis rampung deselip mbengi, tapi apa tumon, mbarang gutul selipan antarane jam nenem isuk, si Kasno gole kaget ora eram, merga lawang ngarepane selipan wis burak dejebol gentho. Mbarang mlebu, si Kasno kuwe mung teyeng kejagong dheleg-dheleg nalikane weruh nek telung puluh kandhi beras sing wis rampung deselip kuwe, abote ya nek dekira-kira ana ndean karo tengah ton, jan wis ilang langka bekase acan. Kasno banjur nglapuraken kedadean kiye maring Polsek Purwojati, lan ora let suwe ya Kapolsek karo anggotane pada teka gemrudhug maring selipane si Kasno kiye. Mbarang wis depriksa, pancen beras sing ilang kuwe paling ora ana karo tengah ton, nek deukur dhuwit ya paling ora ana sangang juta. Kapolsek Purwojati sing dewakilaken ming Kasubbag Humas Polres Banyumas, AKP Joko Witarso kandha, kedadeyan gentho ngusung beras kang selipan kuwe ora mung siki. Wingenane kan wis tau ana kedadeyan ning aring Cilongok, malahan sing jaga malem debekep pisan, lha kiye ko malah ora detunggoni, ya jan kepenak temen kuwe genthone gole ngusung. Joko ya aweh pesen, nek padha duwe bandha kuwe derumat sing ati-ati, apamaning kanggo sing dadi juragan selipan, aja ngasi selipan detinggal suwung nggamplung, kudu ana sing njagani, apamaning nek selipane kuwe adoh kang kutha, sing jaga kudu luwih kang siji. Kuwe kabeh ya nggo pengalaman sedulur kabeh, aja ngasi ninggal selipan apa umah suwung nggamplung, nek barange deusung gentho mbok mengko padha ngajog. (eww)

Easy Way to Download

No comments:

Post a Comment