Sunday, September 23, 2012

Nyolong Montor Pas Nonton Ebeg, Jebul Duweke Tanggane DhewekKEBUMEN–Kiye ana kedadeyan sing jane lucu, tapi ora patut detiru sedulur. Ana wong agi
nonton ebeg, weruh montor ngglethak trus decolong. Tapine, barangwis nyolong, malah
jebule kuwe montor duweke tanggane dhewek, mbok ora memper pisan? Tapine pancen
kedadeyan ya akhire teyeng dadi geger mower dina kiye.
Dadi critane, pas dina Rebo (20/9) wingenane, neng Dukuh Kroncong, Desa Jatijajar, sing
mlebune Kecamatan Ayah, Kebumen, pas agi ana tontonan ebeg. Sing jenengane tontona
ebeg, mesthine rame pisan, ora sing main ebeg ora sing nonton, wis pokoke tumplek blek
neng lapangan dukuh kuwe.
Lha wong sing nonton ebeg ya akeh pisan, wis wengi pisan, antarane jam wolu wenginan, sing
jenengane lapangan  dadi ora keton sukete, isine mung menungsa sing padha nonton ebeg.
Nah, pas wong padha ndhiker kabehan gole nonnton ebeg, ana wong loro sing jenengane esih
desingkat (mbok esih depriksa pulisi, dadi ora entuk desebut-red) ES (17) kambi TDP (21),
ya agi neng kono, tapine ora nonton ebeg.
Wong loro kuwe malahan nonton montor sing padha debrukaken neng pinggiran lapangan.
Saking akehe montor sing deparkir, ngasi marakaken wong loro kuwe jan kemlecer pisan
kepengen nduweni montor sing detinggal langka sing nduwe utawane ngawasi. Nah, barang
wis clingak-clinguk, lan mesthekaken nek kahanane aman, langka sing weruh, wong loro kiye
banjur mulai polah.
Wong loro kiye banjur njajal montor Susuki Smash sing nomer pulisine R 6752 DE, duweke
Miswanto, singumure telu likur taun lan umaeh padha-padha neng Desa Jatijajar Ayah, lan
jebule ya tanggane wong loro kuwe juga. Antarane jam sepuluh wengi, kuwe wong loro  wis
kepenak pisan nuntun montore Miswanto kiye , lan mlaku ngadohi panggonan ebeg kuwe,
kambi nggawa montor kuwe.
Tapine, urung adoh sekang lapangan kuwe, jebule ana wong sing ndilalah weruh nek wong
loro kiye keton nyalawadi pisan gole nuntun montor, kaya dudu montore dhewek. Eh, barang
demataken, wong kuwe jebule kenal Miswanto, lan ngerti nek kuwe pancen montore
Miswanto. Akhire, Miswanto deceluk lan ora nganggo suwe, wong sing neng kono sing ngerti
ana gentho gageyan mbledhig gentho loro kuwe.
Ana sing melu mbledhig, ana uga sing lapur maring pulisi. Wis, kaya neng pilem kae, ana
adegan uber-uberan, ngasi padha-padha kesel. Tapine, barang wis uber-uberan ana telung
jam, akhire ya gentho loro kuwe kecekel lan degiring maring kantor pulisi. Sing lucune
maning, pas kecekel kuwe ora nguja. Pas kuwe wong wis padha kesel gole mbledhig, padha
karo gentho loro kuwe. Lha saking kesele, gentho loro kiye banjur ngaso kambi
thongkrongan neng pinggir dalan.
Lha, pas agi thongkrongan kuwe, langsng baen dedhimek pulisi sing wis olih lapuran bab
gentho loro kuwe. Nek ujare Kapolres Kebumen AKBP Heru Trisasono SIK MSi, sing
dewakilaken ming Kasubag Humas AKP Junani Jumantoro, wong loro kiye ngasi siki esih
depriksa neng Polres Kebumen.
Sawise depriksa, kiye wong loro ya detahan neng sel sing ana neng Mapolres Kebumen. "Kiye
wong loro agi depriksa, lan kayane bakal dejiret nganggo Pasal 363 KUHP sing nerangaken
bab colong jukut sing anceman ukumane teyeng ngasi sangang taun eng mbuen," ujare Pak
Junani.
Wis, kuwe kedadeyan sedulur, nyolong montor neng nggon tontona ebeg, malah jebule
duweke tanggane dhewek, ya kawus. Siki malahan kudu mlebung bui, lan bakal suwe kuwe
neng kono. Wis, pokoke, aja ngasi kedadeyan kiye dealami ning sedulur padha. Ora
memper, ngisin-isini tur larang gole nebus, ndadak dadi pesakitan, sing ora bakal ilang bekase
neng masayarakat. Sing padha sadar ya sedulur. (eww/pt)

Easy Way to Download

No comments:

Post a Comment