Monday, October 15, 2012

Nyalip Segelem-Gelem, Wong Loro Enggal Mati TabrakanBATURRADEN- Wis bola-bali deemutaken, sedulur kabeh gole nunggang tumpakan ora
montor oramobil kuwe sing ati-ati, aja segeleme dhewek. Masalaeh, siki kedadeyan cilaka
neng dalan kuwe tambah akeh pisan, lan gelem marakaken mati neng dalan. Nek wis
kedadeyan mati neng dalan apa ora ngajog jajal?
Kiye ana crita wong sing padha gole numpak montor coka segeleme dhewek, nyalip
segelem-gelem, ngasi malah tabrakan. Tesih untung ora padha mati, mung ya ngasi siki tetep
kudu nginep neng rumah sakit merga awake padha rakrak. Kedadeyan cilaka kiye anane
neng Jalan Raya Baturraden Desa Pandak dina Slasa (2/10) wingenane.
Dadi critane, dina kuwe antarane jam pitu esuk, wayaeh wong padha mangkat ngodhe lan
bocah ya padha mangkat sekolah. Sing jenengane dalan mesthi bangeting rame. Apamaning
dalan sing arah ming Baturraden, sing dalane akeh penggokane lan manjat temurun. Pas
kuwe, ana wong sing jenengane Tarsun (30), umaeh ya perek ngono, wong Desa Pandak
Baturraden, meruhi nek ana montor Honda Supra Fit sing nomer pulisine R 6191 SA, agi
laju bangeting banter sekang kidul, manjat ngalor. 
"Pas kuwe ya nyong weruh montor kuwe gole laju manjat banter pisan," ujare Tarsun. Lha,
pas gutul kono, montor sing detumpaki Sutanto, wong Desa Rempoah Kecamatan
Baturraden kuwe niate nyalip montor liyane sing ana neng ngarepe, sing padha-padha laju
ngalor.
Barang agi nyalip montor kuwe, Sutanto kiye ora weruh nek sekang lor ana montor Honda
Revo sing nomer pulisine R 3010 LS sing detumpaki neng Romy Tri Yulianto, sing umure
nembe limolas taun. Si Romy kiye umaeh neng Jalan Overste Isdiman Kecamatan
Purwokerto Timur
Sutanto sing wis kebanjur neng dalan sebelah tengen ya nggaragap, ora slirik nek sekang
ngarep ana montor maning, dadine langsung mak bres, tubrukan. Wong loro sing tabrakan
kuwe ya langsung padha mencelat tiba ngantem aspal. Awake padha rakrak, lan balunge ana
sing tugel. Weruh kedadeyan kaya kuwe, wong kono sing padha meruhi gageyan nggawa
wong loro kuwe maring Rumah Sakit Wijayakusuma Purwokerto, utawane rumah sakit tentara.
Nek ujare Kanit Laka Lantas Polres Banyumas Iptu Ruzi Gusman, sekang kasil priksaan
sekang panggonan kedadeyan cilaka kuwe, lan nek ngrungokaken critane seksi sing pas
nekseni kedadeyan kuwe, wis genah nek tabrakan kuwe merga montor sing sekang kidul sing
detumpaki Sutanto kuwe gole nyalip segelem-gelem, dadi ora slirik nek sekang ngarepe ana
montor liyane.
"Nek sekang critane seksi, kuwe si Sutanto kayane gole nyalip segelem-gelem, padahal dalane
manjat temurun, dadi cokan ora keton ngarepe," ujare Pak Ruzi. Kuwe sedulur, mulane gole
padha nunggan montor kuwe sing padha ngati-ati ya, aja gemagusan, apamaning nyalip
segelem-gelem. Dadine nek wis kedadeyan kaya kiye kepriwe jajal, sapa sing ngajog, mbok
awake dhewek? (eww)

Easy Way to Download

No comments:

Post a Comment