Monday, October 15, 2012

Golet Kerang, Buruh Kodhen Mati KetilemCILACAP-Nek krasa awake agi ora sehat kuwe aja cokan nekad dolan adoh-adoh, lan aja
perek-perek kang sing jenengane banyu utawane geni. Nek depeksa baen, teyeng kedadeyan
kaya sing dealami buruh kodhen sing siji kiye. Merga kekeselen, tur ndean pancen agi ora
sehat, dheweke malah mati ketilem pas agi golet kerang bareng kambi kanca-kancane.
Kedadeyane pas dina Slasa (2/10) wingenane, antarane jam siji awan. Pas kuwe, ana buruh
kodhen sing jenengane Turisno, umure nembe sangalas taun. Si Sutrisno kiye pas dina kuwe
antarane jam sewelas awan, lunga kambi kancane ana wong papat sekang umaeh neng Jalan
Gatot Subroto RT 29 RW 01 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, niate arep
golet kerang maring Kali Serayu.
Nah, pas gutul neng Kali Serayu sing melu Dusun Karanganyar RT 03 RW 10 Desa Karang
Tengah Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, Si Turisno kambi Joko, Yono, lan Sardi,
gageyan nyemplung ming kali. Nah, bocah siji sing jenengane Seli, merga umure nembe 12
taun, ora melu nyemplung, lan nunggoni neng pinggir kali.
Barang wis ana rong jam gole nyilem golet kerang, kuwe wong papat ya niate arep ngaso lan
padha nglangi minggir. Tapine, pas agi nglangi minggir kuwe, si Turisno wis ora kuat, lan
kekeselen, mbuh kepriwe, dasare awake mandan ora penak mbok. Saking kesele, si Turisno
kiye malah ketilem neng kali.
Lha weruh batire ketilem lan njaluk tulung, si Joko, sing paling tuwa neng kono, merga umure
telung puluh telu taun, njajal nulungi, kambi nyaut tangane Turisno kiye. Tapine, merga
padha-padha kesele, kiye wong loro malah sempet ketilem bareng. Untunge, si Joko kiye ya
akhire teyengnglangi gutul pinggir kali, tapine si Turisno kiye wis ilang ketilem.
Wis, weruh nek si Turisno ora keton maning, batire sing papat kiye padha gothak, lan
gageyan njaluk tulung maring wong sing padha golet pasir neng kono kon padha melu nggoleti
Turisno. Barang degoleti ana sejam, akhire antarane jam loro awan, Turisno kiye ketemu
neng dhasar kali sing jeroen ana limolas meter,lan wis langka ambegane.
Barang wis detemokaken, mayide Turisno banjur degawa ming pinggir kali lan delapuraken
maring perangkat desa uga maring polsek Sampang. Barang pulisi lan dokter wis teka,
mayide Turisno kiye banjur degawa maring Puskesmas Sampang nggo depriksa, lan sekang
kasil priksaane pulisi lan dokter, Turisno kiye matine ya merga ketilem kuwe, lan langka
bekas tatu sing degawe nguwong.
Sawise depriksa, mayide Turisno kiye banjur debalekakaen maring kluargane kanggo

dekuburaken. Kuwe contone wong nek wis krasa awake ora kepenak aja cokan nekad, nek

ora kedadeyane bakal kaya si Turisno kiye. Niate arep golet kerang, malah sidane mati

ketilem neng kali, melasi pisan. (eww/mg05)    

Easy Way to Download

No comments:

Post a Comment