Monday, April 30, 2012

Kaki-Kaki Mati Nang Pinggir Kali

JATILAWANG, BANYUMAS-Jan, sing arane lair, jodho karo pathi kuwe langka sing bisa nengeri, ya mung Gusthi Allah sing wis netepaken. Kaya sing dealami Majunus, kaki-kaki sing wis umur 95 taun, sing wis kari ngitung dina, eh, ora denyana nek pathine bakal kedaden nang pinggir kali. Dadi ceritane kaya kiye, dina Minggu tanggal 29 April wingenane, antarane jam sepuluh isuk, seksi jenengane Sikum (37), sing umaeh nang Desa Tunjung RT 05 RW 01 Kecamatan Jatilawang Banyumas mancing nang pinggir kali Tajum, sing lokasine ya ora adoh kang umaeh. Agi bangeting ndhiker gole mancing, si Sikum kiye nyawang kang kadohan, kaya ana wong agi turon ngathang-ngathang ning pinggir kali. Mandan kepengen ngerti, Sikun banjur mereki wong kuwe. Mbarang depereki, deceluki ko ora nana wangsulane, Sikum mandan keweden, banjur tilpun maring Jasum (40), sing gageyan ngundang pulisi maring lokasi. Kaplsek Jatilawang AKP Turijandi sing dekabari ana kedadeyan kuwe banjur gageyan marani lokasi bareng karo Kanit Reskrim lan anggotane, banjur nggawa mayide kaki Majunus maring Puskesmas Jatilawang. Mbarang depriksa nang kana, konangan nek kaki majunus kuwe mati nang pinggir kali kayane ya kenang jantung, mergane ora nana tatu nang awake. Anake kaki Majunus sing jenengane Ruminah, kambi nangis sesenggukan nyritakaken nek ramane kuwe pancen sering lunga ora pamitan, mergane wis bangeting tuwa. Ramane cokan kelalen arep lunga maring endi, apamaning koh pamitan, ya wis mesthi kelalen, tapi jan ora nyana nek bakal ketemu nang pingir kali lan wis mati. (eww)

Easy Way to Download

No comments:

Post a Comment